Algemene Voorwaarden - Gedragscode NRTO

Lid van NRTO

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO haar leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de branche. Leden wisselen met elkaar ervaringen uit en zorgen er zo voor dat de best denkbare dienstverlening tot stand komt.

Annuleringsvoorwaarden deelname Kennisevents

Voorwaarden vanuit onze brancheorganisatie NRTO:

Wij verbinden ons aan de gedragscodes van het NRTO: