Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden deelname Kennisevents (Explore Traject & Try-out deelname)

Met veel zorg en aandacht organiseren wij jaarlijks diverse Kennisevents. Om de organisatie en uitvoering succesvol te laten verlopen werken wij samen met verschillende partijen waaronder bijvoorbeeld de locatie van uitvoering, de verschillende sprekers en trainers, de catering, maar ook onze medewerkers die de voorbereidingen treffen, etcetera.

Deze samenwerkingen brengen vanzelfsprekend de nodige afspraken, verplichtingen en kosten met zich mee. Hiernaast willen wij ook ten alle tijden de kwaliteit kunnen blijven waarborgen voor de aanwezige deelnemers. Dit maakt dat wij als INVK dan ook genoodzaakt zijn om vast te houden aan een annuleringsbeleid voor deelname aan onze Kennisevents.

Wanneer je een Explore Traject bij ons hebt afgesloten heb je gedurende één jaar recht op toegang tot 3 verschillende Kennisevents. Mocht je onverhoopt een bepaalde datum niet in de gelegenheid zijn deel om te nemen dan bieden we jou de mogelijkheid om binnen dit lidmaatschap maximaal 1 keer een datum te annuleren. Je lidmaatschap schuift hierdoor als het ware één datum naar de toekomst op. De eerstvolgende nieuwe datum buiten jouw lidmaatschap wordt nu automatisch als vervangende datum toegevoegd. Ook bij een Try-Out deelname heb je de mogelijkheid om jouw datum van deelname maximaal 1 keer te annuleren.

Annulering met recht op een vervangende datum is zowel binnen het Explore Traject als een Try-Out deelname enkel mogelijk wanneer je de annulering minimaal 2 weken voorafgaande aan de datum van het geplande kennisevent schriftelijk via een e-mail doorgeeft aan ons. Bij No Shows en annuleringen binnen 14 dagen voorafgaande aan het Kennisevent komt het recht op een vervangende datum te vervallen.

We kijken er met veel plezier naar uit om je te mogen ontvangen bij onze komende Kennisevents!

* Toevoeging: In het verleden konden leden via het INVK ook een 2-jarig explore traject afsluiten. Mocht jouw lidmaatschap nog onder deze oude lidmaatschapsvorm vallen dan heb je geen recht op een vervangende datum bij annulering. Je krijgt immers al meerdere data aangeboden binnen de duur van dit lidmaatschap.