Blijf bij. INVK

Ontmoet onze eigen kennisverbinders

Om bij te blijven in je functie heb je aan een eenmalige training of opleiding niet genoeg. Want de kennis die je daar opdoet, blijft niet je loopbaan lang relevant. Als professional heb je baat bij continue kennisdeling, afgestemd op wat de praktijk van je vraagt. Dat is waarom het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht (INVK) in 2011 werd opgericht.

INVK is geen traditionele opleider maar een echte kennisverbinder. We brengen professionals bij elkaar aan tafel. Mensen die hetzelfde pad bewandelen en elkaar veel te leren hebben. In de vertrouwde setting van gelijkgestemden delen zij een unieke ervaring die verder gaat dan kennis vergaren. Zij inspireren elkaar, worden geprikkeld door ervaren trainers, coaches en trainingsacteurs, vinden herkenning en werken samen aan eigen doelen. En dat alles structureel, indien gewenst een carrière lang.

Het team van INVK zag al veel kennisnetwerken opbloeien en nog meer mensen vol trots keer op keer hun doelen halen. INVK groeit met hen mee. Onder het motto ‘practise what you preach’ steekt het team van INVK er veel tijd in om bij te blijven. Om steeds weer actuele thema’s beschikbaar te stellen en meer gelijkgestemde vakgenoten met elkaar te verbinden. Want kennis delen is kansen verdubbelen.

Wij zijn kennisverbinders en bieden continue ontwikkeling zodat je bij blijft. We kijken er met veel plezier naar uit om je te ontmoeten tijdens bijvoorbeeld één van onze inspirerende kennisevents!

 

INVK keykoord

Leuk je te ontmoeten!

Elke ontmoeting kan leiden tot nieuwe kansen en mogelijkheden, of het nu gaat om persoonlijke of professionele groei. Het team van INVK zet zich continue in om kennisverbinders bij elkaar te brengen en ontwikkeling te fasciliteren.

De gezichten van INVK

Christian

Martine

Ella

Marjolein

Selma

Deniz

Ester

Neeltje

Nathalie

Barbara

Theo

Marlous

Kim

Fréderique

Kwaliteitskeurmerk NRTO

INVK heeft het NRTO-keurmerk voor kwaliteit en professionaliteit, wij houden ons aan hun gedragscode. Deze partij is dé overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere bureaus zoals INVK en is gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

Krijg direct nieuwe inzichten

#kennisverbinders